Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Ústín č.1/2006 ze dne 10.5.2006, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Těšetice

1.6.2006

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - návrh vymezení zastav.území.doc
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání zastavěného území obce.doc


29.2.2008

Veřejná vyhláška - Územní plán Ústín.doc
Územní plán Ústín.doc

28.5.2010

OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ústín

30.9.2015

Nařízení č. 5/2017 Statutárního města Olomouc o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov "OLOMOUC - JIH"

 14.6.2017
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020 
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020 
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství vč. přílohy 1.1.2020
OZV č. 1_2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2023

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací