Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Historie

Historie

O obci Ústín se v písemných pramenech poprvé objevuje zmínka v Nákelském odstavci. Tento pramen uvádí přibližnou dataci mezi lety  1173 – 1185, Kaple sv.Jana a Pavlakdy obec patřila světským feudálům. Premonstrátský klášter Hradisko zde měl v té době tři popluží, postupně však nabýval další majetek, až konečně v druhé polovině 14. století získal do svého vlastnictví celou ves. V držení premonstrátů zůstal Ústín až do roku 1784, kdy v důsledku josefínských reforem byl zrušen i klášter Hradisko. Ústín, stejné jako i ostatní vesnice z klášterního panství, připadl nejprve náboženskému fondu, posléze v roce 1827 jej koupil hrabě Saint Genois a jeho vlastnictvím zůstal Ústín až do zrušení poddanství v roce 1848.

Kaplička sv.FlorianaRozparcelování tohoto dvora prováděl baron Skal z Vídně. Všichni tehdejší zaměstnanci, kteří chtěli dostali stavební parcelu a asi 3 ha pole. Tím vznikla osada u
obce zvaná Skalov po výše jmenovaném baronovi. Název Ústín - Skalov byl zrušen až po 2.světové válce. Skalov měl samostatné číslování domů až do osmdesátých let minulého letopočtu. Obce byla rozdělena do třech panství pro poddané - část patřila klášteru Hradisko, část proboštstvíu sv. Mořice v Olomouci a třetí část pánům v Čechách pod Kosířem.

 

Pomník obětem světových válek

Sousoší Piety

Socha sv.Jana Nepomuckého

Přes nepřízeň c.k. úřadů si občané v roce 1889 postavili školu, aby děti nemusely
do Těšetic. V roce 1928 se v obci vybudovala kanalizace a provedlo se vydláždění silnice ze Skalova směrem na Těšetice. V roce 1946 občané postavili pomník padlým obětem 1.a 2.světové války. Tento navrhl a sochu zhotovil akademický sochař Julius Pelikán.

Naše obec žila též i bohatým kulturním životem. Byli zde občané ochotní obětovat svůj čas na ochotnická představení, různé plesy. Toto bylo také dáno tím, že obec měla štěstí na řídící učitele, kteří celou obec vedli ke kultuře.Za totality se zde prakticky nic nedělo. Nyní po dezintegraci naší obce se snažíme dle možností o malou nápravu.

Popis znaku:
Stříbrný štít se zelenou patou, z níž vyrůstá červený jelen se zlatou zbrojí /tj.parohy a kopýtky/, držící vztyčenou zlatou berlu závitem k sobě.

Popis praporu:
Bílý list se zeleným dolním lemem o šířce 1/8 šířky praporu, nad nímž ve středu listu vyniká červený jelen se žlutou zbrojí, držící vztyčenou žlutou berlu závitem k sobě. Poměr šířky k délce je 2:3.

Zdůvodnění:
Od roku 1078 patřila v Ústíně tři popluží olomouckému klášteru Hradisko, od poloviny 14.století pak tomuto klášteru náležela celá obec. Tento vztah trval až do zrušení kláštera roku 1784. Dochovaná obecní pečeť ukazuje postavu světce se svatozáří, držícího v jedné ruce berlu, před nímž je štítek s jelenem ve skoku, vyrůstajícím z okraje štítu. Tuto pečetí dal obci hradišťský opat Pavel Václavík, poslední v řadě všech opatů.
Do navrženého obecního znaku jsou převzaty dva symboly ze staré pečeti, jelen a berla, čímž je připomenuta dlouhá společná historie obce s hradišťským klášterem. Zelená barva "paty štítu", z níž jelen vyrůstá, symbolizuje zemědělský ráz obce.
Prapor opakuje symboly ze znaku.

znak
prapor
znak prapor

Recyklace má smysl.Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín

http://www.svazektu.cz/

Hlášení poruch tel. 778 730 807

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png

Dotace Olomoucký kraj

www.kr-olomoucky.cz

Olomoucký kraj se v roce 2018 podílí částkou 500.000,- Kč v rámci POV 2018 na akci "Obnova chodníků - Ústín náves"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 300.000,- Kč v rámci POV 2017 na akci Rekonstrukce části místní komunikace u hostince"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 72.900,- Kč na akci Nasvětlení přechodu pro chodce - průtah obcí Ústín"

 

 

EKOLAMP 

www.ekolamp.cz

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám mobilní aplikace

  

ASEKOL

www.asekol.cz

 

Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893

Veřejná sbírka byla ukončena 28. dubna 2016.

Celkové vyúčtování veřejné sbírky

Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf

 Prodloužení doby konání veřejné sbírky

Geosense portal

Geosense portal

Nahlížení do Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje

Věstník Olomouckého kraje

6. 12. Mikuláš

Zítra: Ambrož, Benjamín

Dotace MMR ČR a EU

Publicita Bukovina.png

KC.jpg

Bez názvu.jpg

Publicita.jpg

 

 Dotace MMR ČR

 Publicita MK.jpg

Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"

 

www.sfdi.cz

 

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Období 5.1.2015 - 31.10.2015

Období 20.3.2014 - 30.11.2014

Období 14.10.2013 - 31.3.2014

Období 7.4.2014 - 31.12.2014

Státní fond životního prostředí ČR

Projekt „Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a Stousky, obec Ústín – Obec Ústín – 13149396

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpg

  

MegaFON

0001 (3).jpg

Návštěva lékaře

Návštěvnost stránek

168295