Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Odpady

Odpady

Komunální a tříděný odpad

Sběrová místa pro tříděný odpad (plasty, papír, sklo bílé, sklo barevné, tetrapack):

  • u Nového Ústína
  • za křížem (u Dofkových)
  • za trafostanici,
  • u obchodu (+ drobný kovový odpad, jedlé tuky a oleje, textil).

    CO PATŘÍ DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU.pdf

Od 1. 1. 2021 odváží komunální a separovaný odpad FCC Prostějov s.r.o.

 

Elektro odpad

V prostorách OÚ byly umístěny sběrné nádoby na další spotřebiče a zařízení:

Sběrem některých výše uvedených zařízení šetříme životní prostředí (např. úsporné žárovky obsahují rtuť, která i v malém množství otráví půdu a vodu). Z vyřazených spotřebičů naproti tomu sběrové firmy získávají drahé kovy a v případě většího objemu získá obec odměnu. Pomozte šetřit životní prostředí.

ZPRAVODAJ_EKO-KOM, a.s._26_2020.PDF

 

Bioodpad

Obec ve spolupráci s Mikroregionem Kosířsko  (za použití dotace) zajistila zájemcům kompostéry.

Za humny za zbrojnicí je umístěn velkoobjemový kontejner na bioodpad.