Drobečková navigace

Úvodní stránka > Knihovna

Knihovna

Knihovna Ústín se nachází v prostorách Obecního úřadu Ústín, Ústín čp.9. Pracovnice knihovny jsou Jarmila Loutocká a Alena Navrátilová. Od roku 2012 spolupracují knihovnice při pořádání Noci s Andersenem. 

Knihovna je otevřená jednou týdně ve středu v době 18.00 - 19.00 hodin.

V knihovně je zastoupena literatura dětská, pro starší mládež, beletrie a odborná literatura pro mládež i dospělé.

V uplynulém roce 2018 byla návštěvnost knihovny nižší než v roce 2017. V roce 2018 bylo zaregistrováno 28 čtenářů, tj. o 1 čtenáře více než v roce 2017

 

        V roce 2018 se zapůjčilo:

        - o 2 tituly naučné literatury pro dospělé více než v roce 2017

        - o 57 titulů krásné literatury pro dospělé méně než v roce 2017

        - o 3 tituly naučné literatury  pro mládež méně než v roce 2017

        - o 43 tituly krásné literatury pro mládež  méně než v roce 2017

        

        V roce 2018 bylo celkem zapůjčeno 1015 knih, což je o 101 knih méně než v roce 2017.

        Akce:

        Knihovnice p. Loutocká a p. Navrátilová ve spolupráci s paní starostkou Janou Chalupovou uspořádaly v klubovně OÚ Ústín pro členky knihovny i ostatní veřejnost relaxační cvičení s lektorkou

        Mgr. Veronikou Loutockou, která je také čtenářkou naší knihovny.

        V průběhu ledna,února a dubna proběhlo 6 cvičebních lekcí. O toto cvičení s prvky  Feldenkraisovy metody pro velký zájem  pokračujeme již druhým rokem

V knihovně máme skladem 1.918 svazků knih.

Knihovnice: Jarmila Loutocká a Alena Navrátilová 

Telefon: 728 867 622

E-mail: obecustin@tiscali.cz

 

 

 

 

 

 

Recyklace má smysl.Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín

http://www.svazektu.cz/

Hlášení poruch tel. 778 730 807

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png

Dotace Olomoucký kraj

www.kr-olomoucky.cz

Olomoucký kraj se v roce 2018 podílí částkou 500.000,- Kč v rámci POV 2018 na akci "Obnova chodníků - Ústín náves"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 300.000,- Kč v rámci POV 2017 na akci Rekonstrukce části místní komunikace u hostince"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 72.900,- Kč na akci Nasvětlení přechodu pro chodce - průtah obcí Ústín"

 

 

EKOLAMP 

www.ekolamp.cz

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám mobilní aplikace

  

ASEKOL

www.asekol.cz

 

Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893

Veřejná sbírka byla ukončena 28. dubna 2016.

Celkové vyúčtování veřejné sbírky

Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf

 Prodloužení doby konání veřejné sbírky

Geosense portal

Geosense portal

Nahlížení do Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje

Věstník Olomouckého kraje

22. 11. Cecílie

Zítra: Klement

Dotace MMR ČR a EU

Publicita Bukovina.png

KC.jpg

Bez názvu.jpg

Publicita.jpg

 

 Dotace MMR ČR

 Publicita MK.jpg

Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"

 

www.sfdi.cz

 

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Období 5.1.2015 - 31.10.2015

Období 20.3.2014 - 30.11.2014

Období 14.10.2013 - 31.3.2014

Období 7.4.2014 - 31.12.2014

Státní fond životního prostředí ČR

Projekt „Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a Stousky, obec Ústín – Obec Ústín – 13149396

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpg

  

MegaFON

0001 (3).jpg

Návštěva lékaře

Návštěvnost stránek

167479