Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mikroregiony a svazky obcí

Mikroregiony a svazky obcí

Naše obec se pro některé aktivity spojila s okolními obcemi, protože tak má větší šanci získat finanční pomoc z EU nebo státního rozpočtu a podílet se na akcích regionálního charakteru v oblasti cestovního ruchu.   V neposlední řadě je to možnost setkat se s kolegy s okolních vesnic a získat od nich cenné zkušenosti.

MAS Region Haná

Obec je členem MAS Regionu Haná (www.regionhana.cz). Prostřednictvím MAS (Místní akční skupiny) Regionu Haná je možné čerpat menší dotace ze státního rozpočtu nebo evropských fondů. S finanční podporou "MASky" jsme  "Proutí" přeměnili na lesopark a kluziště. V dalších letech jsme díky této podpoře rekonstruovali chodníky na návsi a v okolí obchodu ("Bukovina").

V letošním roce jsme se zapojili do projektu MAS Regionu Haná - "Komunitní centra Regionu Haná", jehož cílem je prostřednictvím komunitní sociální práce a doplňkových aktivit v 11 obcích Regionu HANÁ, zahájit činnost komunitních center (KC) jako míst pro setkávání všech občanů obce. Bude sloužit i pro setkávání rodin dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Široká veřejnost pro vzdělávací kurzy, výstavy, přednášky a další aktivity. Součástí činnosti KC bude odborné sociální poradenství, které zajistí sociální pracovnice.

Věříme, že i v dalších letech najdeme v MASce dotační titul, který budeme moci využít na rozvoj obce. Určitě se budeme zapojovat do aktivit, které nabídne.

Mikroregion Kosířsko

Dále obec působí v Mikroregionu Kosířsko (www.kosirsko.cz). "MIKROŠ" postavil za podpory sponzorů z řad občanů, firem, obcí, Olomouckého kraje rozhlednu na Velkém Kosíři (Hanácké Mt. Blanc). Velký Kosíř nejvyšším kopcem v okolí (442 m.n.m.). Je cílem turistů i cykloturistů.

Naše obec přispěla na stavbu rozhledny (mimo příspěvku do rozpočtu mikroregionu) částkou 20.000,- Kč na zakoupení schodu č. 10.

Projekt na výstavbu rozhledny musel být z důvodu nedostatku finančních prostředků přepracován. Rozhledna je nižší a k výstavbě bylo použito (mimo přízemní patro) dřevo. 

 

Další aktuální aktivitou je řešení likvidace biologického odpadu. Za pomoci dotací získaných MK byly pro zájemce z řad našich občanů zakoupeny kompostéry.

Pravidelnou podzimní aktivitou pro školy na Velkém Kosíři je DRÁČEK. Naše MŠ se do této akce pravidelně zapojuje. 

Svazek Vodovod Pomoraví

Obec je členem Vodovodu Pomoraví (informace na www.vodovodpomoravi.cz ). 

Svazek obcí Těšetice a Ústín

Výstavbu a provozování splaškové kanalizace zajišťuje Svazek obcí Těšetice a Ústín.   Svazku se podařilo získat dotaci ze Operačního programu životního prostředí. Stavba byla dokončena 30. června 2015. Ústín má ve Svazku 3 zástupce, Těšetice má zástupců 6. Každá obec má i náhradníka.

Zástupci obce

Region Haná -  Jana Chalupová

Mikroregion Kosířsko - Bc. Kamil Jurčík

Vodovod Pomoraví - Bc. Kamil Jurčík

Svazek obcí Těšetice a Ústín - Ivana Fraitová (předsedkyně Svazku), Jana Chalupová, Pavel                                                                      Zedníček, náhradník - Jaroslav Kadlec

   

Recyklace má smysl.Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín

http://www.svazektu.cz/

Hlášení poruch tel. 778 730 807

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png

Dotace Olomoucký kraj

www.kr-olomoucky.cz

Olomoucký kraj se v roce 2018 podílí částkou 500.000,- Kč v rámci POV 2018 na akci "Obnova chodníků - Ústín náves"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 300.000,- Kč v rámci POV 2017 na akci Rekonstrukce části místní komunikace u hostince"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 72.900,- Kč na akci Nasvětlení přechodu pro chodce - průtah obcí Ústín"

 

 

EKOLAMP 

www.ekolamp.cz

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám mobilní aplikace

  

ASEKOL

www.asekol.cz

 

Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893

Veřejná sbírka byla ukončena 28. dubna 2016.

Celkové vyúčtování veřejné sbírky

Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf

 Prodloužení doby konání veřejné sbírky

Geosense portal

Geosense portal

Nahlížení do Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje

Věstník Olomouckého kraje

7. 12. Ambrož, Benjamín

Zítra: Květoslava

Dotace MMR ČR a EU

Publicita Bukovina.png

KC.jpg

Bez názvu.jpg

Publicita.jpg

 

 Dotace MMR ČR

 Publicita MK.jpg

Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"

 

www.sfdi.cz

 

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Období 5.1.2015 - 31.10.2015

Období 20.3.2014 - 30.11.2014

Období 14.10.2013 - 31.3.2014

Období 7.4.2014 - 31.12.2014

Státní fond životního prostředí ČR

Projekt „Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a Stousky, obec Ústín – Obec Ústín – 13149396

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpg

  

MegaFON

0001 (3).jpg

Návštěva lékaře

Návštěvnost stránek

168295