Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mikroregiony a svazky obcí

Mikroregiony a svazky obcí

Naše obec se pro některé aktivity spojila s okolními obcemi, protože tak má větší šanci získat finanční pomoc z EU nebo státního rozpočtu a podílet se na akcích regionálního charakteru v oblasti cestovního ruchu.   V neposlední řadě je to možnost setkat se s kolegy s okolních vesnic a získat od nich cenné zkušenosti.

Mas Region Haná

Obec je členem MAS Regionu Haná (www.regionhana.cz). Prostřednictvím MAS (Místní akční skupiny) regionu Haná je možné čerpat dotace ze státního rozpočtu. V roce 2012 jsme prostřednictvím "MASky" získali dotaci na úpravu kluziště a úpravu "Proutí"  na lesopark.. V dalších letech se budeme snažit získat tímto způsobem pro obec finanční prostředky na další plánované projekty.

Mikroregion Kosířsko

Dále obec působí v Mikroregionu Kosířsko (www.kosirsko.cz). "MIKROŠ" postavil za podpory sponzorů z řad občanů, firem, obcí, Olomouckého kraje rozhlednu na Velkém Kosíři (Hanácké Mt. Blanc). Velký Kosíř nejvyšším kopcem v okolí (442 m.n.m.). Je cílem turistů i cykloturistů.

Naše obec přispěla na stavbu rozhledny (mimo příspěvku do rozpočtu mikroregionu) částkou 20.000,- Kč na zakoupení schodu č. 10.

Projekt na výstavbu rozhledny musel být z důvodu nedostatku finančních prostředků přepracován. Rozhledna je nižší a k výstavbě bylo použito (mimo přízemní patro) dřevo. 

 

Další aktuální aktivitou je řešení likvidace biologického odpadu. Za pomoci dotací získaných MK byly pro zájemce z řad našich občanů zakoupeny kompostéry. 

Svazek Vodovod Pomoraví

Obec je členem Vodovodu Pomoraví (informace na vodovodpomoravi.cz ). 

Svazek obcí Těšetice a Ústín

Posledním spojením naší obce je Svazek obcí Těšetice a Ústín pro výstavbu kanalizace. Je zpracován projekt kanalizace a ČOV na území Těšetic. Svazku se podařilo získat dotaci ze Operačního programu životního prostředí. Stavět se začalo v červnu 2014. Stavba musí být dokončena do 30. června 2015. 

Zástupci obce

Region Haná -  Jana Chalupová

Mikroregion Kosířsko - Alena Baboráková 

Vodovod Pomoraví - Bc. Kamil Jurčík

Svazek obcí Těšetice a Ústín - Ivana Fraitová (místopředsedkyně), Alexandr Odložilík, Pavel Zedníček

   

Recyklace má smysl.Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín

http://www.svazektu.cz/

Hlášení poruch tel. 778 730 807

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png

Dotace Olomoucký kraj

www.kr-olomoucky.cz

Olomoucký kraj se v roce 2018 podílí částkou 500.000,- Kč v rámci POV 2018 na akci "Obnova chodníků - Ústín náves"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 300.000,- Kč v rámci POV 2017 na akci Rekonstrukce části místní komunikace u hostince"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 72.900,- Kč na akci Nasvětlení přechodu pro chodce - průtah obcí Ústín"

 

 

EKOLAMP 

www.ekolamp.cz

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám mobilní aplikace

  

ASEKOL

www.asekol.cz

 

Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893

Veřejná sbírka byla ukončena 28. dubna 2016.

Celkové vyúčtování veřejné sbírky

Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf

 Prodloužení doby konání veřejné sbírky

Geosense portal

Geosense portal

Nahlížení do Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje

Věstník Olomouckého kraje

23. 10. Teodor

Zítra: Nina

Dotace MMR ČR a EU

Publicita Bukovina.png

KC.jpg

Bez názvu.jpg

Publicita.jpg

 

 Dotace MMR ČR

 Publicita MK.jpg

Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"

 

www.sfdi.cz

 

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Období 5.1.2015 - 31.10.2015

Období 20.3.2014 - 30.11.2014

Období 14.10.2013 - 31.3.2014

Období 7.4.2014 - 31.12.2014

Státní fond životního prostředí ČR

Projekt „Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a Stousky, obec Ústín – Obec Ústín – 13149396

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpg

  

MegaFON

0001 (3).jpg

Návštěva lékaře

Návštěvnost stránek

166282