Drobečková navigace

Úvod > Kontakt > Mikroregiony a svazky obcí

Mikroregiony a svazky obcí

Naše obec se pro některé aktivity spojila s okolními obcemi, protože tak má větší šanci získat finanční pomoc z EU nebo státního rozpočtu a podílet se na akcích regionálního charakteru v oblasti cestovního ruchu. V neposlední řadě je to možnost setkat se s kolegy s okolních vesnic a získat od nich cenné zkušenosti.

MAS Region Haná

Obec je členem MAS Regionu Haná (www.regionhana.cz). Prostřednictvím MAS (Místní akční skupiny) Regionu Haná je možné čerpat menší dotace ze státního rozpočtu nebo evropských fondů. S finanční podporou "MASky" jsme  "Proutí" přeměnili na lesopark a kluziště. V dalších letech jsme díky této podpoře rekonstruovali chodníky na návsi a v okolí obchodu ("Bukovina").

V letošním roce jsme se zapojili do projektu MAS Regionu Haná - "Komunitní centra Regionu Haná", jehož cílem je prostřednictvím komunitní sociální práce a doplňkových aktivit v 11 obcích Regionu HANÁ, zahájit činnost komunitních center (KC) jako míst pro setkávání všech občanů obce. Bude sloužit i pro setkávání rodin dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Široká veřejnost pro vzdělávací kurzy, výstavy, přednášky a další aktivity. Součástí činnosti KC bude odborné sociální poradenství, které zajistí sociální pracovnice.

Věříme, že i v dalších letech najdeme v MASce dotační titul, který budeme moci využít na rozvoj obce. Určitě se budeme zapojovat do aktivit, které nabídne.

Mikroregion Kosířsko

Dále obec působí v Mikroregionu Kosířsko (www.kosirsko.cz). "MIKROŠ" postavil za podpory sponzorů z řad občanů, firem, obcí, Olomouckého kraje rozhlednu na Velkém Kosíři (Hanácké Mt. Blanc). Velký Kosíř nejvyšším kopcem v okolí (442 m.n.m.). Je cílem turistů i cykloturistů.

Naše obec přispěla na stavbu rozhledny (mimo příspěvku do rozpočtu mikroregionu) částkou 20.000,- Kč na zakoupení schodu č. 10.

Projekt na výstavbu rozhledny musel být z důvodu nedostatku finančních prostředků přepracován. Rozhledna je nižší a k výstavbě bylo použito (mimo přízemní patro) dřevo. 

rozhledna na Velkém Kosíři

Rozhledna-letak-2022.pdf

Další aktuální aktivitou je řešení likvidace biologického odpadu. Za pomoci dotací získaných MK byly pro zájemce z řad našich občanů zakoupeny kompostéry.

Pravidelnou podzimní aktivitou pro školy na Velkém Kosíři je DRÁČEK. Naše MŠ se do této akce pravidelně zapojuje. 

Svazek Vodovod Pomoraví

Obec je členem Vodovodu Pomoraví (informace na www.vodovodpomoravi.cz ). 

Svazek obcí Těšetice a Ústín

Výstavbu a provozování splaškové kanalizace zajišťuje Svazek obcí Těšetice a Ústín.   Svazku se podařilo získat dotaci ze Operačního programu životního prostředí. Stavba byla dokončena 30. června 2015. Ústín má ve Svazku 3 zástupce, Těšetice má zástupců 6. Každá obec má i náhradníka.

Zástupci obce

  • Region Haná - Jana Chalupová
  • Mikroregion Kosířsko - Bc. Kamil Jurčík
  • Vodovod Pomoraví - Bc. Kamil Jurčík
  • Svazek obcí Těšetice a Ústín - Ivana Fraitová (předsedkyně Svazku), Jana Chalupová, Pavel Zedníček, náhradník - Jaroslav Kadlec