Obec Ústín

Ústín leží asi 8 km západně od Olomouce a nyní zde žije cca 440 obyvatel. Katastr obce tvoří 430 ha převážně orné půdy, čímž je dán zemědělský ráz obce a okolí.

Heraldický znak obce a prapor obce byly na návrh pana Jiřího Loudy z Olomouce uděleny obci Ústín PS Parlamentu ČR 28.2.2000.

Obecní úřad Ústín
Můstek ve městě Ústín

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky           Logo HCO.png