Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Současnost > Kultura

Kultura

Pouze je knihovna, půjčovní doba je každou středu v době 18.00 - 19.00 hodin.

V obci chybí sál


Hostinec "Pod žudrem"

 Hostinec "Pod žudrem"O D  1. 1. 2013   M I M O  P R O V O Z

Hostinec nesoucí název "U labutě", sdílel od poloviny 18. století společné osudy s Ústínem. Vlastní budova byla vystavena hradišťskými premonstráty a od samého počátku sloužila jako hospoda, která patřila k vrchnostenským statkům kláštera Hradisko až do jeho zrušení. Se souhlasem vrchnosti byla hospoda pronajímána různým pachtýřům, kteří byli povinni odebírat určité, smlouvou předem stanovené, množství piva a kořalky z vrchnostenského pivovaru a palírny. K povinnostem majitele hostince též patřilo udržovat na vlastní náklady objekt v řádném stavu, dodržovat veškeré policejní předpisy, především nedovolit zde pobyt "darebné čeládce", nečepovat nic v době konání mše a obzvláště dávat pozor na světlo a oheň.

S hostincem "U labutě" je od samého počátku až dodnes spojena jeho neodmyslitelná část - před vchodem do velké, samostatně stojící budovy s ní spojený podjezd, lodžie, s půlkruhovými oblouky, který ve své podstatě velmi připomíná typickou hanáckou stavbu, tzv. žudr, proto byl tento hostinec též někdy nazýván "U žudru".

Interiér hostinceJe sice nesporné, že hostinec nesl pojmenování "U labutě", jež bylo zveřejněno i všem srozumitelným vyobrazením tohoto ptáka na ozdobném plechovém štítě, na druhé straně je však zajímavé, že v žádné z kupních smluv od 18. až do 20. století není výslovné toto pojmenování uvedeno. Stavba, která dala hostinci jeden z názvů, tedy žudr, patří k největším na Olomoucku. Podle odborníků na lidovou architekturu však v tomto případě nejde o žudr v pravém slova smyslu, neboť hanáckým žudrem se rozumí před stavení vystupující krytá předsíň, často vybavená lavicemi a stolem.


Ústínský žudr lze považovat za přímou napodobeninu krytých panských vjezdů na zámcích a mel zřejmé i stejnou funkci při příjezdu klášterní vrchnosti, aby totiž nebyla vystavena případné nepohodě (dešti, sněžení). Ústínský žudr by sice neměl být z uvedených důvodů řazen mezi pravé hanácké žudry, pojmenování je však natolik vžité, že je namístě nepokoušet se měnit název, který plně vstoupil do obecného povědomí.

Interiér hostincePoslední rekonstrukce hostince proběhla v letech 1992 až 1993, kdy byla vybudována v hlavní místnosti nejdůležitější dominanta celého interiéru - otevřené ohniště - sloužící jako hlavni výrobné-technologické zařízení celé provozovny. Vpravdě revoluční bylo toto zařízení v době svého uvedení do provozu v tom, že nabídlo hostům sledovat přípravu jimi zvoleného jídla, případně svojí radou do procesu přípravy vstoupit. Dřevo, selský nábytek, stylová výzdoba, rustikálně laděné oblečení obsluhujícího personálu, to jsou atributy, které Vás obklopují a snaží se navodit atmosféru dob minulých. To vše ve spojení s dobrým jídlem má přispět k obecné známým představám o hanácké pohostinnosti a bodrém hanáckém kraji.

zpět

Recyklace má smysl.Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín

http://www.svazektu.cz/

Hlášení poruch tel. 778 730 807

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png

Dotace Olomoucký kraj

www.kr-olomoucky.cz

Olomoucký kraj se v roce 2018 podílí částkou 500.000,- Kč v rámci POV 2018 na akci "Obnova chodníků - Ústín náves"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 300.000,- Kč v rámci POV 2017 na akci Rekonstrukce části místní komunikace u hostince"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 72.900,- Kč na akci Nasvětlení přechodu pro chodce - průtah obcí Ústín"

 

 

EKOLAMP 

www.ekolamp.cz

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám mobilní aplikace

  

ASEKOL

www.asekol.cz

 

Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893

Veřejná sbírka byla ukončena 28. dubna 2016.

Celkové vyúčtování veřejné sbírky

Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf

 Prodloužení doby konání veřejné sbírky

Geosense portal

Geosense portal

Nahlížení do Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje

Věstník Olomouckého kraje

7. 12. Ambrož, Benjamín

Zítra: Květoslava

Dotace MMR ČR a EU

Publicita Bukovina.png

KC.jpg

Bez názvu.jpg

Publicita.jpg

 

 Dotace MMR ČR

 Publicita MK.jpg

Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"

 

www.sfdi.cz

 

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Období 5.1.2015 - 31.10.2015

Období 20.3.2014 - 30.11.2014

Období 14.10.2013 - 31.3.2014

Období 7.4.2014 - 31.12.2014

Státní fond životního prostředí ČR

Projekt „Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a Stousky, obec Ústín – Obec Ústín – 13149396

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpg

  

MegaFON

0001 (3).jpg

Návštěva lékaře

Návštěvnost stránek

168321