Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Petice proti otevření vápencového lumu v DP Hvozdečko na Bouzovsku

Petice proti otevření vápencového lumu v DP Hvozdečko na BouzovskuDatum konání:
20.5.2016
Datum ukončení:
30.6.2016

Protestujeme proti zahájení těžby vápence v DP Hvozdečko


Zamýšlená těžba vápence je dál noční můrou obyvatel Bouzova, Javoříčka, Střemeníčka, Kovářova, Slavětína, Ješova i Luké. Obyvatelé odmítají plánovanou těžbu vápence v místní části Hvozdečko. Lidé mají obavy z dopravního zatížení, ze změny rázu krajiny a nadměrného hluku.

Okolní obce, spolky i místní občané zásadně nesouhlasí s tím, aby byl otevřen lom a postavena zpracovna vápence v blízkosti Javoříčských jeskyní a hradu Bouzova. Lom se má nacházet jen 160m od nejbližších obytných budov ve Střemeníčku a do 1km jsou další 3 obce. Kromě nepříznivých dopadů na kvalitu života místních občanů (prach, hluk, otřesy) by došlo k devastaci rekreačně významné krajiny s mnoha unikátními krasovými jevy. Na kvalitu života obyvatel by měla vliv i přeprava suroviny, kterou investor zamýšlí transportovat přímo středem obcí Kovářov, Olešnice a Slavětín. Ohroženy jsou nejen zdroje pitné vody v místě, ale i krasová zvodeň, která pod plánovaným dobývacím prostorem protéká a která je napojena na významné prameniště v Čerlince.
Z hlediska surovinových potřeb ČR ani Olomouckého kraje naprosto není potřebné stanovovat další dobývací prostor v situaci silného střetu zájmů těžařů se zájmy ochrany přírody, krajiny, vodních zdrojů a lidského zdraví. Předpoklad do dotěžení v případě uvedení lomu do provozu, by byl rok 2066, což představuje zátěž pro nejméně čtyři generace. V takovém případě je možno uvažovat o nepříznivé změně ve struktuře a počtu obyvatelstva. Těžba nerostných surovin na jedné straně zabezpečuje prosperitu, na straně druhé nevratné narušení krajiny a vyčerpání přírodního potenciálu. Těžba surovin znamená vždy zásah do přírodního prostředí. Náš spolek s tímto záměrem zcela nesouhlasí a na Krajský úřad Olomouckého kraje jsme poslali připomínky.

Petici lze podpořit svými podpisy:


Recyklace má smysl.Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín

http://www.svazektu.cz/

Hlášení poruch tel. 778 730 807

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png

Dotace Olomoucký kraj

www.kr-olomoucky.cz

Olomoucký kraj se v roce 2018 podílí částkou 500.000,- Kč v rámci POV 2018 na akci "Obnova chodníků - Ústín náves"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 300.000,- Kč v rámci POV 2017 na akci Rekonstrukce části místní komunikace u hostince"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 72.900,- Kč na akci Nasvětlení přechodu pro chodce - průtah obcí Ústín"

 

 

EKOLAMP 

www.ekolamp.cz

Recyklace má smysl!

  

ASEKOL

www.asekol.cz

 

Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893

Veřejná sbírka byla ukončena 28. dubna 2016.

Celkové vyúčtování veřejné sbírky

Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf

 Prodloužení doby konání veřejné sbírky

Geosense portal

Geosense portal

Nahlížení do Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje

Věstník Olomouckého kraje

18. 8. Helena

Zítra: Ludvík

Dotace MMR ČR a EU

KC.jpg

Bez názvu.jpg

Publicita.jpg

 

 Dotace MMR ČR

 Publicita MK.jpg

Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"

 

www.sfdi.cz

 

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Období 5.1.2015 - 31.10.2015

Období 20.3.2014 - 30.11.2014

Období 14.10.2013 - 31.3.2014

Období 7.4.2014 - 31.12.2014

Státní fond životního prostředí ČR

Projekt „Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a Stousky, obec Ústín – Obec Ústín – 13149396

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpg

  

MegaFON

0001 (3).jpg

Návštěva lékaře

Návštěvnost stránek

163486