Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > OZNÁMENÍ - nouzový stav

OZNÁMENÍ - nouzový stavDatum konání:
13.3.2020
Datum ukončení:
14.4.2020

OZNÁMENÍ 

Obec Ústín v souladu s vyhlášením nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020 dle Usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb. a v souvislosti s přijetím Krizových opatření vydaných vládou ČR v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dle Usnesení vlády České republiky č. 70/2020 až 74/2020 Sb. (Usnesení č. 69/2020, 70/2020 a 72/2020 jsou zveřejněny na vývěskách a na webových stránkách obce) oznamuje občanům, že i nadále:

 zůstává v platnosti zákaz přítomnosti žáků na všech typech škol vyjma škol mateřských; bližší informace k uzavření ZŠ Těšetice, včetně instrukcí žákům i rodičům, jsou k dispozici na webových stránkách ZŠ Těšetice www.zsmstesetice.cz,

  1. zůstává zachován provoz Mateřské školy Ústín; výuka MŠ Ústín bude probíhat se zvýšeným důrazem na dodržování přísných pravidel hygieny. Děti se zjevnými příznaky nachlazení budou z výuky mateřské školy vyloučeny.
  2. zůstává zachován provoz Jídelny Základní školy Těšetice - rozvoz jídel tzv. cizím strávníkům,
  3. zůstává zachován provoz Obecního úřadu Ústín s tím, že bude přísně vyžadováno dodržování bezpečného odstupu osob při jednání (min. 2 metry) a dále zásadně upřednostňován telefonický a emailový styk s občany (viz níže),
  4. provoz knihovny prozatím zůstává beze změny. V prostoru knihovny se budou mimo knihovnici současně zdržovat maximálně 2 klienti.

 Tato opatření platí, nebude-li obcí Ústín či ústředními orgány státní správy rozhodnuto jinak.

 Nově jsou s účinností k 13. 3. 2020 zaváděny následující omezení:

  1. veškeré společenské a kulturní akce pořádané obcí Ústín (nebo ve spolupráci s obcí Ústín)

     jsou zrušeny, případně přesunuty na dobu po skončení platnosti výše uvedených krizových

     opatření.

   - Noc s Andersenem (předpoklad změny termínu konání po ukončení opatření),

     Bližší informace podá: paní Hana Konečná (tel. č. 736 777 644), příp. starostka obce na tf. 725 131 080)

  1. Obec Ústín:
  2. doporučuje, spolkům a zájmovým organizacím, aby zvážily své sportovní, společenské a kulturní aktivity, zejm. s ohledem na omezení shromažďování osob ve smyslu výše uvedených krizových opatření.
  3. důrazně doporučuje všem občanům, aby omezili fyzické návštěvy na úřadech a aby vždy preferovali telefonický či emailový kontakt,

   iii. vyzývá všechny právnické a fyzické osoby, aby dodržovaly shora uvedená krizová opatření a další pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví a ústředních orgánů státní správy.

Jana Chalupová v. r.
starostka obce Ústín