Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Informace ke kanalizaci ze dne 12.8.2014

Informace ke kanalizaci ze dne 12.8.2014Datum konání:
13.8.2014
Datum ukončení:
30.9.2014

Informace k budování kanalizace ze dne 12. 8. 2014 

-         I. etapa budování kanalizace se blíží do finále. Tuto část buduje firma VK AQUAO s.r.o. (budováno v předstihu, aby byl terén připraven pro stavbu cyklostezky - říjen –listopad). 

-         Dne 18. 8. 2014 začne II. etapa budování splaškové kanalizace. Firma ČAK CZ s.r.o, bude budovat spádovou kanalizaci, což je převážná část stavby mimo přečerpávací stanice. Zaměstnanci firmy budou od 13. 8. 2014 připravovat stavbu, tj. budou kácet  a ořezávat stromy, které by bránily stavbě. Postupně budou též kontaktovat občany ohledně umístění přípojek. Kontaktní osobou je pan Vlček (bude přítomen na stavbě), kterého můžete v případě potřeby kontaktovat osobně nebo na tf. čísle 733 388 375.

Budovat se začíná na „dolním konci“ od lesíka směrem k OÚ a dále přes „Hrubý dvůr“. Další postup budeme upřesňovat.

 -         V průběhu září bude paní Fraitová kontaktovat přihlášené zájemce ohledně zpracování projektové dokumentace na domovní přípojky ke kanalizaci. Firma AGPOL s.r.o. zpracuje zájemcům projektovou dokumentaci a zařídí vše potřebné na Stavebním úřadě v Lutíně. 

-         Pro zájemce je Obecní úřad Ústín připraven zajistit firmu, která vybuduje domovní část kanalizace a její napojení na kanalizační stoku. 

-         Budování odvodu kanalizace mimo obec bude probíhat v návaznosti na zemědělské práce, aby byly polní práce co nejméně narušeny.

        V případě dotazů kontaktujte telefonicky paní Ivanu Fraitovou 777 790 682, Ing. Dudíka 723438489, paní Chalupovou 725 131 080, obecní úřad (pí Vitáskovou) 585 420 162 nebo osobně na OÚ v úřední dny nejlépe od 14.30 do 17 hodin.

 


Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín

http://www.svazektu.cz/

Hlášení poruch tel. 778 730 807

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png

Dotace Olomoucký kraj

www.kr-olomoucky.cz

Olomoucký kraj se v roce 2018 podílí částkou 500.000,- Kč v rámci POV 2018 na akci "Obnova chodníků - Ústín náves"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 300.000,- Kč v rámci POV 2017 na akci Rekonstrukce části místní komunikace u hostince"

Olomoucký kraj se v roce 2017 podílí částkou 72.900,- Kč na akci Nasvětlení přechodu pro chodce - průtah obcí Ústín"

 

 

EKOLAMP 

www.ekolamp.cz

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši budoucnost?

  

ASEKOL

www.asekol.cz

 

Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893

Veřejná sbírka byla ukončena 28. dubna 2016.

Celkové vyúčtování veřejné sbírky

Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf

 Prodloužení doby konání veřejné sbírky

Geosense portal

Geosense portal

Nahlížení do Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje

Věstník Olomouckého kraje

19. 3. Josef

Zítra: Světlana

Dotace MMR ČR a EU

Publicita.jpg

 Dotace MMR ČR

 Publicita MK.jpg

Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"

 

www.sfdi.cz

 

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Období 5.1.2015 - 31.10.2015

Období 20.3.2014 - 30.11.2014

Období 14.10.2013 - 31.3.2014

Období 7.4.2014 - 31.12.2014

Státní fond životního prostředí ČR

Projekt „Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a Stousky, obec Ústín – Obec Ústín – 13149396

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpg

  

MegaFON

0001 (3).jpg

Návštěva lékaře

Návštěvnost stránek

157165