Obec Ústín

Obec Ústín leží asi 8 km západně od Olomouce a nyní zde žije cca 395 obyvatel. Katastr obce tvoří 430ha převážně orné půdy, čímž je dán zemědělský ráz obce a okolí.
Heraldický znak obce a prapor obce byly na návrh pana Jiřího Loudy z Olomouce uděleny obci Ústín PS Parlamentu ČR 28.2.2000.

 

obec Ústín
 

Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí                      Těšetice a Ústín
Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png
 
Dotace 2014 Olomoucký kraj
Olomoucký kraj se v roce 2014 podílí částkou 700.000,- Kč na realizaci stavby "Ústín - cyklistická stezka C1, C2, C4".

Olomoucký kraj v roce 2014 finančně přispěl částkou 5.000,- Kč na vybavení JSDH Ústín osobními ochrannými pomůckami - přilbami.


www.kr-olomoucky.cz
 
EKOLAMP - ZPRAVODAJ prosinec 2014
Zpravodaj-Ekolamp_prosinec-2014.pdf (1161,1KB, .pdf)
 
ASEKOL-ZPRAVODAJ 1/2014
file:///C:/Users/Jana/Documents/obec%202014/odpady/ASEKOL-ZPRAVODAJ.pdf
 
Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893
Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf (93,4KB, .pdf)
 
Geosense portal
www.geosense.cz/geoportal/ustin
 
Nahlížení do Sbírky zákonů
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
 
Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje
http://www.kr-olomoucky.cz/14-predpisy-cl-311.html
 

28.1. Otýlie

Zítra: Zdislava
Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"
www.sfdi.cz
 
Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Období 20.3.2014 - 30.11.2014 (132,1KB, .pdf)
 
Období 14.10.2013 - 31.3.2014 (132,4KB, .pdf)
 
EKOLAMP - vysloužilé úsporné zářivkyVysloužilé úsporné zářivky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí.doc (187KB, .doc)
 
malá sběrná nádoba.png
 

Návštěvnost stránek

069541