Obec Ústín

Obec Ústín leží asi 8 km západně od Olomouce a nyní zde žije cca 395 obyvatel. Katastr obce tvoří 430ha převážně orné půdy, čímž je dán zemědělský ráz obce a okolí.
Heraldický znak obce a prapor obce byly na návrh pana Jiřího Loudy z Olomouce uděleny obci Ústín PS Parlamentu ČR 28.2.2000.

 

obec Ústín
 

Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png

Dotace 2014 Olomoucký kraj

Olomoucký kraj se v roce 2014 podílí částkou 700.000,- Kč na realizaci stavby "Ústín - cyklistická stezka C1, C2, C4".

Olomoucký kraj v roce 2014 finančně přispěl částkou 5.000,- Kč na vybavení JSDH Ústín osobními ochrannými pomůckami - přilbami.

www.kr-olomoucky.cz

EKOLAMP 

Zpravodaj Ekolamp březen 2015

ASEKOL

 Regionální zpravodaj 02/2014

Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893

Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf

Geosense portal

Geosense portal

Nahlížení do Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje

Věstník Olomouckého kraje

7. 5. Stanislav

Zítra: Den osvobození

Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"

www.sfdi.cz

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Období 20.3.2014 - 30.11.2014

Období 14.10.2013 - 31.3.2014

Období 7.4.2014 - 31.12.2014

EKOLAMP - vysloužilé úsporné zářivky

 

Vysloužilé úsporné zářivky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí.doc

malá sběrná nádoba.png

Návštěvnost stránek

075997