Obec Ústín

Obec Ústín leží asi 8 km západně od Olomouce a nyní zde žije cca 410 obyvatel. Katastr obce tvoří 430ha převážně orné půdy, čímž je dán zemědělský ráz obce a okolí.
Heraldický znak obce a prapor obce byly na návrh pana Jiřího Loudy z Olomouce uděleny obci Ústín PS Parlamentu ČR 28.2.2000.

 

obec Ústín
 

Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png

Dotace Olomoucký kraj

www.kr-olomoucky.cz

Olomoucký kraj se v roce 2015 podílí částkou 300.000,- Kč na opravě chodníků, park. stání a veřejných prostranství na části parc.č.443/1, příp.479.

Olomoucký kraj v roce 2015 finančně přispěl částkou 11.000,- Kč na vybavení JSDH Ústín přenosnými zásahovými prostředky - čerpadlem.

 

Olomoucký kraj se v roce 2014 podílí částkou 700.000,- Kč na realizaci stavby "Ústín - cyklistická stezka C1, C2, C4".

Olomoucký kraj v roce 2014 finančně přispěl částkou 5.000,- Kč na vybavení JSDH Ústín osobními ochrannými pomůckami - přilbami.

 

EKOLAMP 

Zpravodaj_Ekolamp_kveten2015.pdf

   ASEKOL

Regionální bulletin 2015  

Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893

Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf

 Prodloužení doby konání veřejné sbírky

Geosense portal

Geosense portal

Nahlížení do Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje

Věstník Olomouckého kraje

1. 9. Linda, Samuel

Zítra: Adéla

Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"

www.sfdi.cz

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Období 20.3.2014 - 30.11.2014

Období 14.10.2013 - 31.3.2014

Období 7.4.2014 - 31.12.2014

EKOLAMP - vysloužilé úsporné zářivky

Kam s nefunkční zářivkou.pdf 


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Návštěvnost stránek

083036