Obec Ústín

Obec Ústín leží asi 8 km západně od Olomouce a nyní zde žije cca 410 obyvatel. Katastr obce tvoří 430ha převážně orné půdy, čímž je dán zemědělský ráz obce a okolí.
Heraldický znak obce a prapor obce byly na návrh pana Jiřího Loudy z Olomouce uděleny obci Ústín PS Parlamentu ČR 28.2.2000.

 

obec Ústín
 

Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png

Dotace 2014 Olomoucký kraj

Olomoucký kraj se v roce 2014 podílí částkou 700.000,- Kč na realizaci stavby "Ústín - cyklistická stezka C1, C2, C4".

Olomoucký kraj v roce 2014 finančně přispěl částkou 5.000,- Kč na vybavení JSDH Ústín osobními ochrannými pomůckami - přilbami.

www.kr-olomoucky.cz

EKOLAMP 

Zpravodaj_Ekolamp_kveten2015.pdf

   ASEKOL

Regionální bulletin 2015  

Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893

Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf

 Prodloužení doby konání veřejné sbírky

Geosense portal

Geosense portal

Nahlížení do Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje

Věstník Olomouckého kraje

7. 7. Bohuslava

Zítra: Nora

Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"

www.sfdi.cz

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Období 20.3.2014 - 30.11.2014

Období 14.10.2013 - 31.3.2014

Období 7.4.2014 - 31.12.2014

EKOLAMP - vysloužilé úsporné zářivky

Kam s nefunkční zářivkou.pdf 


 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


Návštěvnost stránek

079906