Drobečková navigace

Úvodní stránka > Odpady

Kalendář odvozu odpadů r. 2017.pdf

 

Třídění odpadů-2016.pdf

 

Produkce odpadů OBCE 2016.pdf

 

ASEKOL - certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2015

 

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2015.png

EKOLAMP - vysloužilé úsporné zářivky

Nebraňme se ekologii vyplatí se nam to!.pdf

bez názvu.png

 

Produkce odpadů obce 2015.pdf

Keramická popelnice 2015

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014.pdf

 

Hra pro Vaše děti - Odvoz tříděného odpadu:   www.tsmo.cz/hry/svoz-trideneho-odpadu/

------------------------------------------------

Keramická popelnice 2014

Prezentace OBCE 2013-odpady.pptx

Keramická popelnice_OLOMOUCKÝ KRAJ_2013.xlsx

OL_zpravodaj_2013_01.pdf

Produkce_dopadu_OBCE_2012.pdf

Vysledky_rozboru_Ustin.pdf

V případě aktuálního problémů s odvozem komunálního odpadu kontaktujte přímo pracovníka Technických služeb Olomouc p. Hansguta na tf, 585 411 498

Komunální a tříděný odpad
V průběhu prázdnin byla v aukci vybrána firma, která by prováděla odvoz odpadů (komunálního i tříděného) za příznivějších podmínek než stávající firma Technické služby města Olomouce  (v roce 2011 obec uhradila za odpady v přepočtu na 1 obyvatele 582,- Kč/rok).
Do aukce se přihlásily 4 firmy. Vítězem se stala firma Technické služby města Olomouce. Díky aukci se nám podařilo snížit cenu odvozu odpadů. a záskat do bezplatného pronájmu další nádoby na tříděný odpad.
Vysoutěžená, garantovaná cena za odvoz odpadů, kterou bude obec (při objemu odpadů jako v roce 2011)  hradit za jednoho občana do 31. 12.2014, je částka 473,- Kč/rok.
Na základě podepsané smlouvy došlo k rozšíření o 3 sběrná místa a přemístění místa stávajícího.

Sběrová místa pro tříděný odpad:

  • u Nového Ústína
  • za křížem (u Dofkových)
  • za trafostanici,
  • u obchodu.

Elektro odpad

Sběr použitých spotřebiču a zařizení         

V prostorách OÚ byly umístěny sběrné nádoby na další spotřebiče a zařízení:

  • Od firmy  Ekobat na sběr baterií a akumulátorů,
  • Od firmy Ekolamp na sběr vyřazených úsporných žárovek a zářivkových trubic
  • Od firmy Asekol na drobný elektromateriál (např. vyřazené mobily, klávesnice, notebooky, ale ne bílou techniku-rychlovarné konvice apod.). Horní díl je určen pro baterie

Sběrem některých výše uvedených zařízení šetříme životní prostředí (např. úsporné žárovky obsahují rtuť, která i v malém množství otráví půdu a vodu). Z vyřazených spotřebičů naproti tomu sběrové firmy získávají drahé kovy a v případě většího objemu získá obec odměnu. Pomozte šetřit životní prostředí.

Termíny jsou vyhlašovány obecním rozhlasem, vyvěšen na vývěskách a též zveřejněn na této webové stránce.

Obec ve spolupráci s Mikroregionem Kosířsko  (za použití dotace) zajistila zájemcům kompostéry. 

 

 

Odkanalizování a čistění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín

http://www.svazektu.cz/

Hlášení poruch tel. 778 730 807

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.png

Dotace Olomoucký kraj

www.kr-olomoucky.cz

Olomoucký kraj se v roce 2016 podílí částkou 32.500,- Kč na opravě pomníku obětem světových válek v Ústíně.

Olomoucký kraj se v roce 2015 podílí částkou 300.000,- Kč v rámci POV 2015 na akci Oprava chodníků, park. stání a veřejných prostranství na části parc.č.443/1, příp.479 (od OÚ směrem na západ).

Olomoucký kraj v roce 2015 finančně přispěl částkou 11.000,- Kč na vybavení JSDH Ústín přenosnými zásahovými prostředky - čerpadlem.

 

EKOLAMP 

Zpravodaj-Ekolamp_prosinec 2016.pdf 

Nevíte kam s vysloužilou "úsporkou"? Pomůže Vám nová aplikace.

 

ASEKOL

Regionální bulletin 2015  

Veřejná sbírka na opravu hasičské stříkačky z roku 1893

Veřejná sbírka byla ukončena 28. dubna 2016.

Celkové vyúčtování veřejné sbírky

Osvědčení o konání veřejné sbírky.pdf

 Prodloužení doby konání veřejné sbírky

Geosense portal

Geosense portal

Nahlížení do Sbírky zákonů

Sbírky zákonů

Nahlížení do Věstníku Olomouckého kraje

Věstník Olomouckého kraje

26. 4. Oto

Zítra: Jaroslav

Státní fond dopravní infrastruktury spolufinancuje akci "Ústín - cyklistická stezka C1, C2 a C4"

www.sfdi.cz

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Období 5.1.2015 - 31.10.2015

Období 20.3.2014 - 30.11.2014

Období 14.10.2013 - 31.3.2014

Období 7.4.2014 - 31.12.2014

Státní fond životního prostředí ČR

Projekt „Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a Stousky, obec Ústín – Obec Ústín – 13149396

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpg

Návštěva lékaře

Návštěvnost stránek

116833